Прес-релізи
Прес-центр Прес-релізи

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ ЧАСТИНИ АКТИВІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПАТ "ТЕРРА БАНК"

26.12.2014

ДО УВАГИ БОРЖНИКІВ ПАТ «ТЕРРА БАНК»

На виконання плану врегулювання неплатоспроможного банку – ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРРА БАНК», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд) від 13.10.2014 (зі змінами від 08.12.2014 та 22.12.2014), Фондом  створено перехідний банк – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ 39544699; код банку 339050; місцезнаходження: вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, м. Київ, 04053).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» повідомляє, що відповідно до Плану врегулювання неплатоспроможного банку ПАТ «ТЕРРА БАНК», акту приймання-передавання активів та зобов’язань  неплатоспроможного ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 22.12.2014 року, договору про передачу прав за договорами іпотеки та договорами застави ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 22.12.2014 року,   ПАТ «ТЕРРА БАНК»  передано,  а ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» прийнято частину активів неплатоспроможного ПАТ «ТЕРРА БАНК», які визначено відповідно до Плану врегулювання.

Відповідно до ч.12 статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та ч.2 ст. 512 Цивільного кодексу України ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК »КРИСТАЛБАНК» в порядку правонаступництва набув всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення), визначеними відповідно до Плану врегулювання, без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

Боржникам за кредитними договорами, а також заставодавцям/іпотекодавцям/поручителям за договорами забезпечення за ними, укладеними з ПАТ «ТЕРРА БАНК», для отримання детальної  інформації щодо того, чи були передані ПАТ «ТЕРРА БАНК» права за кредитними договорами (включаючи забезпечення за ними), укладеними з ними до ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК», необхідно звернутися до ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2,  04053, тел. (044) 590-46-62.

Додатково повідомляємо, що за кредитними договорами:

1) позичальники – фізичні особи можуть здійснювати погашення кредитних зобов’язань у будь-якому банку на території України, відповідно до тарифів банку, через який буде здійснюватись платіж за наступними реквізитами:

Реквізити, за якими можливо здійснити платіж:

Банк отримувача: ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК»

Отримувач: ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК»

МФО 339050, ЗКПО 39544699;

Рахунок одержувача: 2909201009

Призначення платежу: Зарахування коштів для погашення кредитної заборгованості згідно договору № (зазначається номер кредитного договору) від (зазначається дата кредитного договору), який було надано клієнту (зазначається ПІБ клієнта, який отримав кредит), ІНН клієнта (зазначається ІНН клієнта, який отримав кредит).

При цьому звертаємо Вашу увагу, оскільки вищевказаний транзитний рахунок, для приймання платежів відкрито один для всіх клієнтів – фізичних осіб, обов’язково  в призначенні платежу повинно бути зазначено ПІБ клієнта, ІНН клієнта та номер договору, в разі, якщо такі реквізити не будуть заповнені, платіж на погашення кредитної заборгованості прийнято не буде.

2) позичальники – cуб’єкти господарювання можуть здійснювати погашення кредитних зобов’язань у будь-якому банку на території України, відповідно до тарифів банку, через який буде здійснюватись платіж за наступними реквізитами:

Реквізити, за якими можливо здійснити платіж:

Номер рахунку: № 3739701013 (грн./дол.США/євро/рос.руб.)

Код ЄДРПОУ Банку: 39544699

МФО Банку: 339050

Банк отримувача: ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК»

Отримувач: ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «КРИСТАЛБАНК»

Призначення платежу: Погашення заборгованості за кредитом та/або відсотками відповідно до Кредитного договору № _________ від ___.___.___, назва позичальника, код за ЄДРПОУ Позичальника.

При цьому звертаємо Вашу увагу, оскільки вищевказаний транзитний рахунок, для приймання платежів відкрито один для всіх клієнтів – суб’єктів господарювання, обов’язково  в призначенні платежу повинно бути зазначено найменування клієнта, код за ЄДРПОУ та номер договору, в разі, якщо такі реквізити не будуть заповнені, платіж на погашення кредитної заборгованості прийнято не буде.

 

 

Директор ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК 

«КРИСТАЛБАНК»                                                         А.Л. Прокопенко

Зворотній зв`язок